LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Sở Công Thương vừa có Thông báo số 60/TB-SCT ngày 25/6/2020 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Tài sản đấu giá là xe ô tô 16 chỗ ngồi hiệu Toyota, chất lượng của tài sản đấu giá là 33,85%.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 25/6/2020 đến 16 giờ 00 ngày 29/6/2020(Trong giờ hành chính)

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Sở Công Thương quy định cụ thể như sau:

- Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; số lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

- Cam kết khác (nếu có).

Thông tin chi tiết xem tại đây