LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”

 Vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”.

Hướng dẫn trên được áp dụng cho trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống), được gọi chung là khu dịch vụ. Đối tượng thực hiện là các tổ chức, cá nhân quản lý/người phụ trách/giám đốc khu dịch vụ (sau đây gọi là đơn vị quản lý); người sử dụng lao động, người lao động, người làm việc, người bán hàng tại khu dịch vụ; khách hàng vào khu dịch vụ.

Nội dung Hướng dẫn có 02 phần chính gồm: hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu dịch vụ và hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu dịch vụ. Trong đó, Ban Chỉ đạo quốc gia đã đưa ra thang chấm điểm chi tiết để đánh giá các khu vực ít có nguy cơ, có nguy cơ lây nhiễm và nguy cơ lây nhiễm cao, qua đó, các đơn vị chủ động có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2020 và thay thế Công văn số 831/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, công viên, khu du lịch.

Đính kèm Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG.

Phạm Hà – P. QLTM