LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ngành Công Thương đón nhận “Cờ thi đua Chính phủ” giai đoạn 2015-2020

Trong 5 năm qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã không ngừng phấn đấu, tìm mọi giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp và doanh nhân, thương nhân toàn ngành thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao hàng năm, tốc độ tăng trưởng luôn cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước và của vùng Đông Nam Bộ. Các chỉ tiêu của ngành được tăng trưởng qua từng năm, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp (2014 - 2018): năm sau tăng hơn so với năm trước bình quân 8%/năm; Tổng mức luân chuyển hàng hóa ( 2014-2018): năm sau tăng hơn so với năm trước bình quân 10%; Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ( 2014-2018): năm sau tăng hơn so với năm trước bình quân 13%; Kim ngạch nhập khẩu ( 2014-2018): năm sau tăng hơn so với năm trước bình quân 12%. Nhiểu năm liền, Sở Công Thương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Nhằm ghi nhận những nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tặng Cờ thi đua của Chính phủ giai đoạn 2015-2020.

Sở Công Thương vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Đây là niềm vinh dự hết sức to lớn, là những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua.

Huy Hoàng - Văn Phòng Sở