LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

HIỆP ĐỊNH KINH TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG ASEAN HIỆP ĐỊNH KINH TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1804/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác.

Đọc thêm »

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dư

Đọc thêm »

Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 10/2019/TT-BCT nhằm sửa đổi thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa...

Đọc thêm »

EVFTA là một FTA thế hệ mới, với phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao. Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ

Đọc thêm »

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc thêm »