LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

TIN TỨC SỰ KIỆN TIN TỨC SỰ KIỆN
Web Content Image

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) đã có một số cảnh báo liên quan đến hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép trên các phương tiện...

Đọc thêm »
Web Content Image

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT & BVNTD) – Bộ Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết số lượng lớn các phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng

Đọc thêm »

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 04 tháng 07 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 824/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.

Đọc thêm »
Web Content Image

Lớp đào tạo, tập huấn nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử; nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ CBCC quản lý nhà nước; nâng cao sự hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp...

Đọc thêm »
Tin bài khác