LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

HIỆP ĐỊNH KINH TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG ASEAN HIỆP ĐỊNH KINH TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG ASEAN
Web Content Image

Bộ Công Thương sẽ tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA để giúp các cá nhân, tổ chức nắm vững các cam kết trong Hiệp định EVFTA qua đó để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập Quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là tận dụng...

Đọc thêm »

Ngày 22/01/2020, Bộ Trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BCT bao gồm 9 điều với nội dung quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định đối tác...

Đọc thêm »
Web Content Image

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên...

Đọc thêm »

Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy...

Đọc thêm »
Tin bài khác