LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

HIỆP ĐỊNH KINH TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG ASEAN HIỆP ĐỊNH KINH TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn...

Đọc thêm »
Web Content Image

Trong thanh toán xuất nhập khẩu, nhiều khách hàng ở châu Phi nói chung và Nam Phi nói riêng thường đề nghị thanh toán theo hình thức TT hoặc D/P trả chậm, giao thành tại cảng đến và không mở L/C....

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 28/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2534/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước...

Đọc thêm »
Web Content Image

Liên quan đến việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn...

Đọc thêm »

Ngày 28/10/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ hang hóa trong Hiệp định thương mại hang hóa ASEAN

Đọc thêm »