Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 327 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
66/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 11/06/2020 01/08/2020
Còn hạn
1157/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Lĩnh vực An toàn thực phẩm; Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; Lĩnh vực Hóa chất; Lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12/06/2020 12/06/2020
Còn hạn
1558/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyềngiải quyết của Ủy ban nhân dấn cấp huyện 12/06/2020 12/06/2020
Còn hạn
35/2019/TT-BCT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng 29/11/2019 30/05/2020
Còn hạn
1094/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2020 05/05/2020
Còn hạn
03/2020/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 22/01/2020 29/02/2020
Còn hạn
33/2019/TT-BCT Thông tư quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 22/11/2019 08/01/2020
Còn hạn
34/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/12/2019 01/01/2020
Còn hạn
3769/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương 31/12/2019 31/12/2019
Còn hạn
2121/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/08/2019 20/08/2019
Còn hạn
57/2018/TT-BCT Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do bộ trưởng bộ công thương ban hành 26/12/2018 19/02/2019
Còn hạn
56/2018/TT-BCT Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 26/12/2018 18/02/2019
Còn hạn
3869/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục ví trí việc làm tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28/12/2018 28/12/2018
Còn hạn
36/2018/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục, cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ công thương ban hành 06/10/2018 06/12/2018
Còn hạn
4006/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ 23/10/2018 23/10/2018
Còn hạn
09/2018/TT-BCT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, các ngạch công chức quản lý thị trường do Bộ Công Thương ban hành 23/05/2018 09/07/2018
Còn hạn
29/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 23/03/2018 11/05/2018
Hết hạn
1617/QDD-BCT Quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 09/05/2018 09/05/2018
Còn hạn
14/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. 23/01/2018 23/01/2018
Còn hạn
4796/QĐ-BCT Quyết định về việc Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp 25/12/2017 25/12/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 327 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17