Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 20 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1288/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 01/08/2014 01/08/2014
Còn hạn
28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 07/04/2014 01/06/2014
Còn hạn
19/2014/QĐ-TTg Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 05/03/2014 18/05/2014
Còn hạn
12/2014/QĐ-TTg Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành 27/01/2014 01/04/2014
Còn hạn
05/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức 15/01/2014 20/03/2014
Còn hạn
81/2013/QĐ-TTg Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương. 30/12/2013 15/02/2014
Còn hạn
1621/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất việt nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030" 18/09/2013 18/09/2013
Còn hạn
03/2013/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại 05/03/2013 05/03/2013
Còn hạn
03/2013/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. 14/01/2013 15/01/2013
Còn hạn
1556/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án “trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” 17/10/2012 17/10/2012
Còn hạn
950/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 25/07/2012 25/07/2012
Còn hạn
51/2011/QĐ-TTg Quyết định quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. 12/09/2011 01/11/2011
Còn hạn
12/2011/QĐ-TTg Quyết định về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ 24/02/2011 15/04/2011
Còn hạn
21/2011/QĐ-TTg Quyết định về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 06/04/2011 06/04/2011
Còn hạn
11/2011/QĐ-TTg Quyết định về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre 18/02/2011 05/04/2011
Còn hạn
471/QĐ-TTg Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. 30/03/2011 30/03/2011
Còn hạn
03/2011/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại 10/01/2011 25/02/2011
Còn hạn
268/QĐ-TTg Quyết định về biểu giá bán lẻ điện 23/02/2011 23/02/2011
Còn hạn
269/QĐ-TTg Quyết định về giá bán lẻ điện năm 2011 23/02/2011 23/02/2011
Còn hạn
15/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành luật thi hành án hình sự 05/01/2011 05/01/2011
Còn hạn
Showing 20 results.