Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
64/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự 25/11/2014 01/07/2015
Còn hạn
24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực 20/11/2012 01/07/2013
Còn hạn
18/2012/QH13 Luật Biển Việt Nam 21/06/2012 01/01/2013
Còn hạn
01/2011/QH13 Luật Lưu trữ 11/11/2011 01/07/2012
Còn hạn
35/2009/QH12 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 18/06/2009 01/01/2010
Còn hạn
Showing 5 results.