Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 66 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 4
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
66/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 11/06/2020 01/08/2020
Còn hạn
14/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. 23/01/2018 23/01/2018
Còn hạn
10/2017/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/04/2017 25/05/2017
Còn hạn
574/QĐ-TTg Quyêt định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ 25/04/2017 25/04/2017
Còn hạn
159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
Còn hạn
31/CT-TTg Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 02/11/2016 02/11/2016
Còn hạn
87/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 01/07/2016 01/07/2016
Còn hạn
19/2016/NĐ-CP Nghị định về Kinh doanh Khí 22/03/2016 15/05/2016
Còn hạn
07/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại điện, Chi nhanh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 25/01/2016 10/03/2016
Còn hạn
124/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015 05/01/2016
Còn hạn
111/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/11/2015 01/01/2016
Còn hạn
111/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/11/2015 01/01/2016
Còn hạn
95/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dầu khí 16/10/2015 01/12/2015
Còn hạn
56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015 01/08/2015
Còn hạn
04/2015/NĐ-CP Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015 25/02/2015
Còn hạn
01/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 02/01/2015 16/02/2015
Còn hạn
123/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 25/12/2014 15/02/2015
Còn hạn
83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu 03/09/2014 01/11/2014
Còn hạn
84/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 08/09/2014 01/11/2014
Còn hạn
82/2014/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 25/08/2014 15/10/2014
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 66 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 4