Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 152 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 8
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
35/2019/TT-BCT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng 29/11/2019 30/05/2020
Còn hạn
03/2020/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 22/01/2020 29/02/2020
Còn hạn
33/2019/TT-BCT Thông tư quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 22/11/2019 08/01/2020
Còn hạn
57/2018/TT-BCT Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do bộ trưởng bộ công thương ban hành 26/12/2018 19/02/2019
Còn hạn
56/2018/TT-BCT Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 26/12/2018 18/02/2019
Còn hạn
36/2018/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục, cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ công thương ban hành 06/10/2018 06/12/2018
Còn hạn
09/2018/TT-BCT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, các ngạch công chức quản lý thị trường do Bộ Công Thương ban hành 23/05/2018 09/07/2018
Còn hạn
29/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 23/03/2018 11/05/2018
Hết hạn
12 /2017/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 31/07/2017 14/09/2017
Còn hạn
07/2017/TT-BTC Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 24/01/2017 15/03/2017
Còn hạn
07/2017/TT-BTC Hướng dẫn Khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTG quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính do bộ trưởng bộ tài chính ban hành 20/01/2017 15/03/2017
Còn hạn
09/2016/TT-BCT Thông tư quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016 01/07/2016 01/12/2016
Hết hạn
03/2016/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí 10/05/2016 15/05/2016
Còn hạn
33/2015/TT-BCT Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 27/10/2015 06/01/2016
Còn hạn
11/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015 22/12/2015
Còn hạn
37/2015/TT-BCT Thông tư quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 30/10/2015 15/12/2015
Còn hạn
10/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015 10/12/2015
Còn hạn
35/2015/TT-BCT Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương 27/10/2015 10/12/2015
Còn hạn
04/2015/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 31/08/2015 15/10/2015
Còn hạn
28/2015/TT-BCT Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa asean 20/08/2015 05/10/2015
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 152 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 8