Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 17 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
35/2019/TT-BCT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng 29/11/2019 30/05/2020
Còn hạn
21/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 1 năm 2017 24/02/2017 24/02/2017
Còn hạn
469/CHC-TTHC Tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược 25/05/2016 25/05/2016
Còn hạn
59/2014/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật 22/12/2014 06/02/2015
Còn hạn
54/2014/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến 18/12/2014 03/02/2015
Còn hạn
36/2014/TT-BCT Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 22/10/2014 08/12/2014
Còn hạn
42/2013/TT-BCT Quy định, quản lý kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 31/12/2013 10/03/2014
Còn hạn
202/2013/NĐ-CP Nghị định về quản lý phân bón 27/11/2013 01/02/2014
Còn hạn
07/2013/TT-BCT Thông tư quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp 22/04/2013 01/01/2014
Còn hạn
163/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 12/11/2013 31/12/2013
Còn hạn
20/2013/TT-BCT Thông tư quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp 05/08/2013 15/10/2013
Còn hạn
1621/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất việt nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030" 18/09/2013 18/09/2013
Còn hạn
03/2013/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại 05/03/2013 05/03/2013
Còn hạn
49/2012/TT-BCT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng 28/12/2012 14/02/2013
Còn hạn
40/2011/TT-BCT Thông tư Quy định về khai báo hóa chất 14/11/2011 31/12/2011
Còn hạn
14/2011/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại quý chế quản lý kỹ thuật an toàn đối sới các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp 30/03/2011 15/05/2011
Còn hạn
0908/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ xung quy hoặch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyến liệu đá vôi trắng(đá hoa), FELSPAT, cao lanh và MAGNEZIT đến năm 2015, có xét đến năm 2025 01/03/2011 01/03/2011
Còn hạn
Showing 17 results.