Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 23 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3769/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương 31/12/2019 31/12/2019
Còn hạn
3869/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục ví trí việc làm tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28/12/2018 28/12/2018
Còn hạn
09/2018/TT-BCT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, các ngạch công chức quản lý thị trường do Bộ Công Thương ban hành 23/05/2018 09/07/2018
Còn hạn
1430/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm trong Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31/05/2017 31/05/2017
Còn hạn
1153/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 1) 13/05/2016 13/05/2016
Còn hạn
34/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của QL thị trường địa phương 27/10/2015 15/12/2015
Còn hạn
04/2015/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 31/08/2015 15/10/2015
Còn hạn
56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015 01/08/2015
Còn hạn
04/2015/NĐ-CP Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015 25/02/2015
Còn hạn
2332/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 29/10/2014 29/10/2014
Còn hạn
13/2014/TT-BCT Quy định về hoạt động công vụ của công chức quản lý thị trường 14/05/2014 01/07/2014
Còn hạn
211/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 107/2006/nđ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 19/12/2013 10/02/2014
Còn hạn
78/2013/NĐ-CP Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
09/2013/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết thi hành nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 15/06/2013 01/08/2013
Còn hạn
59/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng 17/06/2013 31/07/2013
Còn hạn
16/2012/TT-BNV Thông tư ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 28/12/2012 01/03/2013
Còn hạn
12/2012/TT-BNV Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 18/12/2012 15/02/2013
Còn hạn
15/2012/TT-BNV Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 25/12/2012 15/02/2013
Còn hạn
22/2011/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung 04/04/2011 01/05/2011
Còn hạn
07/2011/TT-BTP Thông tư hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý. 31/03/2011 01/05/2011
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 23 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2