Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 19 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
09/2018/TT-BCT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, các ngạch công chức quản lý thị trường do Bộ Công Thương ban hành 23/05/2018 09/07/2018
Còn hạn
34/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của QL thị trường địa phương 27/10/2015 15/12/2015
Còn hạn
04/2015/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 31/08/2015 15/10/2015
Còn hạn
56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015 01/08/2015
Còn hạn
04/2015/NĐ-CP Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015 25/02/2015
Còn hạn
2332/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 29/10/2014 29/10/2014
Còn hạn
13/2014/TT-BCT Quy định về hoạt động công vụ của công chức quản lý thị trường 14/05/2014 01/07/2014
Còn hạn
211/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 107/2006/nđ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 19/12/2013 10/02/2014
Còn hạn
78/2013/NĐ-CP Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
09/2013/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết thi hành nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 15/06/2013 01/08/2013
Còn hạn
59/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng 17/06/2013 31/07/2013
Còn hạn
16/2012/TT-BNV Thông tư ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 28/12/2012 01/03/2013
Còn hạn
12/2012/TT-BNV Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 18/12/2012 15/02/2013
Còn hạn
15/2012/TT-BNV Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 25/12/2012 15/02/2013
Còn hạn
22/2011/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung 04/04/2011 01/05/2011
Còn hạn
07/2011/TT-BTP Thông tư hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý. 31/03/2011 01/05/2011
Còn hạn
471/QĐ-TTg Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. 30/03/2011 30/03/2011
Còn hạn
02/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 20/01/2011 06/03/2011
Còn hạn
01/2011/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/01/2011 04/03/2011
Còn hạn
Showing 19 results.