Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 35 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2121/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/08/2019 20/08/2019
Còn hạn
36/2018/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục, cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ công thương ban hành 06/10/2018 06/12/2018
Còn hạn
4006/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ 23/10/2018 23/10/2018
Còn hạn
12 /2017/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 31/07/2017 14/09/2017
Còn hạn
33/2015/TT-BCT Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 27/10/2015 06/01/2016
Còn hạn
95/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dầu khí 16/10/2015 01/12/2015
Còn hạn
10/2015/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 29/05/2015 12/07/2015
Còn hạn
3192/QĐ-BCT Về việc ban hành phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới 03/04/2015 03/04/2015
Còn hạn
8342/UBND-VP Kiến nghị sửa đổi nội dung thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng 06/11/2014 19/11/2014
Còn hạn
31/2014/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014 18/11/2014
Còn hạn
28/2014/TT-BCT Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia 15/09/2014 05/11/2014
Còn hạn
82/2014/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 25/08/2014 15/10/2014
Còn hạn
25/2014/TT-BCT Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 06/08/2014 25/09/2014
Còn hạn
13/2014/CT-UBND Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp 14/07/2014 23/07/2014
Còn hạn
1436/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/07/2014 14/07/2014
Còn hạn
4887/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện 30/05/2014 01/06/2014
Còn hạn
16/2014/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện 29/05/2014 01/06/2014
Còn hạn
28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 07/04/2014 01/06/2014
Còn hạn
02/2014/TT-BCT Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp. 16/01/2014 01/06/2014
Còn hạn
14/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện 26/02/2014 15/04/2014
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 35 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2