Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 11 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
07/2017/TT-BTC Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 24/01/2017 15/03/2017
Còn hạn
08/CT-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 20/02/2017 20/02/2017
Còn hạn
161/QĐ-UBND Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/01/2017 24/01/2017
Còn hạn
31/CT-TTg Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 02/11/2016 02/11/2016
Còn hạn
25/2015/TT-BCT Quy địh về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015 03/08/2015 03/08/2015
Hết hạn
56/2014/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 19/12/2014 03/02/2015
Còn hạn
103/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu 06/08/2014 01/10/2014
Còn hạn
105/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính 07/08/2014 01/10/2014
Còn hạn
1339/2014/QĐ-BKHĐT Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 29/09/2014 29/09/2014
Còn hạn
17/2011/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số nội dung của quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí 10/02/2011 27/03/2011
Còn hạn
06/2011/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/08/2007 hướng dẫn thực hiện quyết định số 59/2007/QĐ-TTG ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước 14/01/2011 01/03/2011
Còn hạn
Showing 11 results.