Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
Còn hạn
88/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/11/2015 12/11/2015
Còn hạn
03/2014/TTLT-TTCP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 08/09/2014 01/11/2014
Còn hạn
07/2013/TT-TTCP Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 31/10/2013 16/12/2013
Còn hạn
06/2013/TT-TTCP Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo 30/09/2013 15/11/2013
Còn hạn
03/2013/TT-TTCP Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 10/06/2013 09/08/2013
Còn hạn
81/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013 19/07/2013
Còn hạn
09/2013/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường 02/05/2013 01/07/2013
Còn hạn
05/2011/TT-TTCP Thông tư quy định về phòng chống tham nhũng trong ngành thanh tra 10/01/2011 01/03/2011
Còn hạn
02/2011/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản 06/01/2011 25/02/2011
Còn hạn
Showing 10 results.