Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 17 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
124/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015 05/01/2016
Còn hạn
47/2014/TT-BCT Quy định về quản lý website thương mại diện tử 05/12/2014 20/01/2015
Còn hạn
38/2013/TT-BCT Thông tư Quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa 30/12/2013 20/02/2014
Còn hạn
22/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụnveefcongo nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 23/12/2013 15/02/2014
Còn hạn
185/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013 01/01/2014
Còn hạn
5889/QĐ-BCT Về việc thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại trực thuộc cục xúc tiến thương mại 20/08/2013 20/08/2013
Còn hạn
12/2013/TT-BCT Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 20/06/2013 01/07/2013
Còn hạn
52/2013/NĐ-CP Nghị định về thương mại điện tử 16/05/2013 01/07/2013
Còn hạn
19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT Thông tư liên tịch: hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 15/02/2012 01/04/2012
Còn hạn
1396/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin - Truyền thông tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 23/06/2011 23/06/2011
Còn hạn
25/2011/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông 06/04/2011 01/06/2011
Còn hạn
06/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT 28/02/2011 15/04/2011
Còn hạn
03/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông 04/01/2011 01/03/2011
Còn hạn
02/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 04/01/2011 25/02/2011
Còn hạn
01/2011/TT-BTTTT Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 04/01/2011 25/02/2011
Hết hạn
238/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 25/01/2011 25/01/2011
Còn hạn
21/2010/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 08/09/2010 25/10/2010
Còn hạn
Showing 17 results.