Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
19/2016/NĐ-CP Nghị định về Kinh doanh Khí 22/03/2016 15/05/2016
Còn hạn
03/2016/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí 10/05/2016 15/05/2016
Còn hạn
18/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép 31/07/2013 15/09/2013
Còn hạn
185/ATMT-CKAL Hướng dẫn một số vấn đề triển khai thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BCT 12/03/2012 12/03/2012
Còn hạn
32/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 14/11/2011 01/01/2012
Còn hạn
0707/QĐ-BCT Quyết định về việc đính chính thông tư số 43/2010/tt-bct ngày 29 tháng 12 năm 2010 của bộ công thương quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương 16/02/2011 16/02/2011
Còn hạn
43/2010/TT-BCT Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương 29/12/2010 14/02/2011
Còn hạn
33/2010/TT-BCA Thông tư quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 05/10/2010 20/11/2010
Còn hạn
12/2010/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 30/07/2010 13/09/2010
Còn hạn
107/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 26/11/2009 15/01/2010
Còn hạn
Showing 10 results.