Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
04/2014/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm. 21/01/2014 10/03/2014
Còn hạn
16/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
17/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
15/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ 12/06/2012 26/07/2012
Còn hạn
14/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ 12/06/2012 26/07/2012
Còn hạn
13/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Anfo 12/06/2012 26/07/2012
Còn hạn
12/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ Anfo 12/06/2012 26/07/2012
Còn hạn
11/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ an toàn cho mỏ hầm lò có khí Meetan (AH1) 12/06/2012 26/07/2012
Còn hạn
10/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp 12/06/2012 26/07/2012
Còn hạn
Showing 9 results.