Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 181 - 200 of 319 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 16
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
49/2013/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2020 17/12/2013 26/12/2013
Còn hạn
07/2013/TT-TTCP Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 31/10/2013 16/12/2013
Còn hạn
149/2013/TT-BCT Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm 29/10/2013 16/12/2013
Còn hạn
08/32013/TT-TTCP THÔNG TƯ 08/2013/TT-TTCP HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP DO TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 31/10/2013 16/12/2013
Còn hạn
134/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 17/10/2013 01/12/2013
Còn hạn
06/2013/TT-TTCP Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo 30/09/2013 15/11/2013
Còn hạn
20/2013/TT-BCT Thông tư quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp 05/08/2013 15/10/2013
Còn hạn
99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 29/08/2013 15/10/2013
Còn hạn
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 01/08/2013 10/10/2013
Còn hạn
97/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng 23/09/2013 10/10/2013
Còn hạn
90/2013/NĐ-CP Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 08/08/2013 30/09/2013
Còn hạn
1621/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất việt nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030" 18/09/2013 18/09/2013
Còn hạn
18/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép 31/07/2013 15/09/2013
Còn hạn
5987/2013/QĐ-BCT Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức 23/08/2013 07/09/2013
Còn hạn
5987/QĐ-BCT Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức 23/08/2013 07/09/2013
Còn hạn
78/2013/NĐ-CP Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
16/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
17/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
14/2013/TT-BCT Quy định về điều kiện kinh doanh than 15/07/2013 01/09/2013
Còn hạn
15/2013/TT-BCT Quy định về xuất khẩu than 15/07/2013 01/09/2013
Còn hạn
Showing 181 - 200 of 319 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 16