Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 201 - 220 of 323 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
16/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
17/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan 17/07/2013 05/09/2013
Còn hạn
14/2013/TT-BCT Quy định về điều kiện kinh doanh than 15/07/2013 01/09/2013
Còn hạn
15/2013/TT-BCT Quy định về xuất khẩu than 15/07/2013 01/09/2013
Còn hạn
5889/QĐ-BCT Về việc thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại trực thuộc cục xúc tiến thương mại 20/08/2013 20/08/2013
Còn hạn
67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 27/06/2013 15/08/2013
Còn hạn
03/2013/TT-TTCP Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 10/06/2013 09/08/2013
Còn hạn
19/2013/TT-BCT Thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện 31/07/2013 01/08/2013
Còn hạn
09/2013/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết thi hành nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 15/06/2013 01/08/2013
Còn hạn
11/2013/TT-BCT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 18/06/2013 01/08/2013
Còn hạn
59/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng 17/06/2013 31/07/2013
Còn hạn
81/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013 19/07/2013
Còn hạn
4948/QĐ-BCT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 17/07/2013 17/07/2013
Còn hạn
4835/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố số lượng giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc 11/07/2013 11/07/2013
Còn hạn
09/2013/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường 02/05/2013 01/07/2013
Còn hạn
24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực 20/11/2012 01/07/2013
Còn hạn
12/2013/TT-BCT Quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 20/06/2013 01/07/2013
Còn hạn
52/2013/NĐ-CP Nghị định về thương mại điện tử 16/05/2013 01/07/2013
Còn hạn
16/CT-UBND Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015 10/06/2013 10/06/2013
Còn hạn
05/2013/TTLT-BYT-BCT Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 08/02/2013 01/05/2013
Còn hạn
Showing 201 - 220 of 323 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17