Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 301 - 320 of 323 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
02/2011/TT-BTTTT Thông tư quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 04/01/2011 25/02/2011
Còn hạn
01/2011/TT-BTTTT Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 04/01/2011 25/02/2011
Hết hạn
02/2011/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản 06/01/2011 25/02/2011
Còn hạn
11/NQ-CP Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội 24/02/2011 24/02/2011
Còn hạn
24/2011/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 23/02/2011 24/02/2011
Còn hạn
98/BTC-QLG Thông báo về việc điều hành giá và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng, dầu 24/02/2011 24/02/2011
Còn hạn
268/QĐ-TTg Quyết định về biểu giá bán lẻ điện 23/02/2011 23/02/2011
Còn hạn
269/QĐ-TTg Quyết định về giá bán lẻ điện năm 2011 23/02/2011 23/02/2011
Còn hạn
01/2011/TT-BTC Thông tư quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao: việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội. 06/01/2011 20/02/2011
Còn hạn
195/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kề hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 17/02/2011 17/02/2011
Còn hạn
0707/QĐ-BCT Quyết định về việc đính chính thông tư số 43/2010/tt-bct ngày 29 tháng 12 năm 2010 của bộ công thương quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương 16/02/2011 16/02/2011
Còn hạn
43/2010/TT-BCT Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương 29/12/2010 14/02/2011
Còn hạn
0587/QĐ-BCT Quyết định ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 30/01/2011 30/01/2011
Còn hạn
238/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 25/01/2011 25/01/2011
Còn hạn
15/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành luật thi hành án hình sự 05/01/2011 05/01/2011
Còn hạn
33/2010/TT-BCA Thông tư quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 05/10/2010 20/11/2010
Còn hạn
21/2010/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án 08/09/2010 25/10/2010
Còn hạn
12/2010/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 30/07/2010 13/09/2010
Còn hạn
16/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 03/03/2010 24/04/2010
Còn hạn
09/2010/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư 08/02/2010 01/04/2010
Còn hạn
Showing 301 - 320 of 323 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17