Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 41 - 60 of 319 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 16
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
07/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại điện, Chi nhanh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 25/01/2016 10/03/2016
Còn hạn
884a/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 08/03/2016 08/03/2016
Còn hạn
33/2015/TT-BCT Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 27/10/2015 06/01/2016
Còn hạn
124/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015 05/01/2016
Còn hạn
111/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/11/2015 01/01/2016
Còn hạn
111/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/11/2015 01/01/2016
Còn hạn
14781/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 31/12/2015 31/12/2015
Còn hạn
11/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015 22/12/2015
Còn hạn
34/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của QL thị trường địa phương 27/10/2015 15/12/2015
Còn hạn
37/2015/TT-BCT Thông tư quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 30/10/2015 15/12/2015
Còn hạn
10/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015 10/12/2015
Còn hạn
35/2015/TT-BCT Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương 27/10/2015 10/12/2015
Còn hạn
95/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dầu khí 16/10/2015 01/12/2015
Còn hạn
88/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/11/2015 12/11/2015
Còn hạn
04/2015/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 31/08/2015 15/10/2015
Còn hạn
28/2015/TT-BCT Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa asean 20/08/2015 05/10/2015
Còn hạn
18/CT-UBND Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/10/2015 01/10/2015
Còn hạn
9538/QĐ-BCT Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ công thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành 08/09/2015 08/09/2015
Còn hạn
25/2015/TT-BCT Quy địh về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015 03/08/2015 03/08/2015
Hết hạn
56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015 01/08/2015
Còn hạn
Showing 41 - 60 of 319 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 16