Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 41 - 60 of 327 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
469/CHC-TTHC Tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược 25/05/2016 25/05/2016
Còn hạn
19/2016/NĐ-CP Nghị định về Kinh doanh Khí 22/03/2016 15/05/2016
Còn hạn
03/2016/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí 10/05/2016 15/05/2016
Còn hạn
1153/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 1) 13/05/2016 13/05/2016
Còn hạn
1570/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 25/04/2016 25/04/2016
Còn hạn
851/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành Công Thương 12/04/2016 12/04/2016
Còn hạn
1386/QĐ-BCT Về việc ban hành Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong 08/04/2016 08/04/2016
Hết hạn
03/CT-BCT Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2016) 06/04/2016 06/04/2016
Hết hạn
07/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại điện, Chi nhanh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 25/01/2016 10/03/2016
Còn hạn
884a/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 08/03/2016 08/03/2016
Còn hạn
33/2015/TT-BCT Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 27/10/2015 06/01/2016
Còn hạn
124/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015 05/01/2016
Còn hạn
111/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/11/2015 01/01/2016
Còn hạn
111/2015/NĐ-CP Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/11/2015 01/01/2016
Còn hạn
14781/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 31/12/2015 31/12/2015
Còn hạn
11/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015 22/12/2015
Còn hạn
34/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của QL thị trường địa phương 27/10/2015 15/12/2015
Còn hạn
37/2015/TT-BCT Thông tư quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 30/10/2015 15/12/2015
Còn hạn
10/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015 10/12/2015
Còn hạn
35/2015/TT-BCT Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương 27/10/2015 10/12/2015
Còn hạn
Showing 41 - 60 of 327 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17