Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 141 - 160 of 319 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 16
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
18/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bội đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh 22/04/2014 02/05/2014
Còn hạn
10/2014/TT-BCT Thông tư quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia 12/03/2014 25/04/2014
Còn hạn
15/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. 27/02/2014 25/04/2014
Còn hạn
09/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toan-vệ sinh lao động -phòng chống cháy nổ trong ngành Công Thương 17/04/2014 17/04/2014
Còn hạn
14/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện 26/02/2014 15/04/2014
Còn hạn
3218/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 11/04/2014 11/04/2014
Còn hạn
13/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. 25/02/2014 10/04/2014
Còn hạn
26/2014/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương 18/02/2014 08/04/2014
Còn hạn
26/2014/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương 18/02/2014 08/04/2014
Còn hạn
26/2014/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công thương ban hành 18/02/2014 08/04/2014
Còn hạn
22/2014/TT-BTC Thông tư quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mạ 14/02/2014 01/04/2014
Còn hạn
12/2014/QĐ-TTg Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành 27/01/2014 01/04/2014
Còn hạn
37/2013/TT-BCT Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà. 30/12/2013 26/03/2014
Còn hạn
05/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức 15/01/2014 20/03/2014
Còn hạn
03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm. 16/01/2014 15/03/2014
Còn hạn
04/2014/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm. 21/01/2014 10/03/2014
Còn hạn
42/2013/TT-BCT Quy định, quản lý kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 31/12/2013 10/03/2014
Còn hạn
222/2013/NĐ-CP Về thanh toán bằng tiền mặt. 31/12/2013 01/03/2014
Còn hạn
40/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 31/12/2013 01/03/2014
Còn hạn
07/2014/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. 10/01/2014 01/03/2014
Còn hạn
Showing 141 - 160 of 319 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 16