Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực
Người kýBan hànhTrạng thái
Từ Đến
« Cơ bản
Showing 161 - 180 of 323 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
42/2013/TT-BCT Quy định, quản lý kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 31/12/2013 10/03/2014
Còn hạn
222/2013/NĐ-CP Về thanh toán bằng tiền mặt. 31/12/2013 01/03/2014
Còn hạn
40/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 31/12/2013 01/03/2014
Còn hạn
07/2014/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. 10/01/2014 01/03/2014
Còn hạn
02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 10/01/2014 25/02/2014
Còn hạn
38/2013/TT-BCT Quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. 30/12/2013 20/02/2014
Còn hạn
04/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. 27/01/2014 20/02/2014
Hết hạn
187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. 20/11/2013 20/02/2014
Còn hạn
38/2013/TT-BCT Thông tư Quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa 30/12/2013 20/02/2014
Còn hạn
26/2014/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa 27/03/2014 18/02/2014
Còn hạn
21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 27/12/2013 17/02/2014
Còn hạn
22/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụnveefcongo nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 23/12/2013 15/02/2014
Còn hạn
81/2013/QĐ-TTg Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương. 30/12/2013 15/02/2014
Còn hạn
39/2013/TT-BCT Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng 30/12/2013 15/02/2014
Còn hạn
221/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). 30/12/2013 15/02/2014
Còn hạn
211/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 107/2006/nđ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 19/12/2013 10/02/2014
Còn hạn
36/2013/TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia 27/12/2013 10/02/2014
Còn hạn
34/2013/TT-BCT Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 24/12/2013 05/02/2014
Còn hạn
202/2013/NĐ-CP Quản lý phân bón 27/11/2013 01/02/2014
Còn hạn
202/2013/NĐ-CP Nghị định về quản lý phân bón 27/11/2013 01/02/2014
Còn hạn
Showing 161 - 180 of 323 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 17