Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu 56/2018/TT-BCT
Ngày ban hành 26/12/2018
Ngày hiệu lực 18/02/2019
Người ký Trần Tuấn Anh
Trích yếu Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang Bộ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thương mại
Văn bản gốc
TT562018BCT