Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu 06/2011/TT-BTC
Ngày ban hành 14/01/2011
Ngày hiệu lực 01/03/2011
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/08/2007 hướng dẫn thực hiện quyết định số 59/2007/QĐ-TTG ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang Bộ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Văn bản gốc
06_2011_TT-BTC.CHE DO QUAN LY VA SU DUNG PHUONG TIEN DI LAI