Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu 02/2011/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2011
Ngày hiệu lực 10/03/2011
Người ký Trần Văn Tuấn
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang Bộ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Văn bản gốc
02_2011_TT-BNV.thi dua khen thuong