Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
Số hiệu 07/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 29/08/2014
Ngày hiệu lực 15/10/2014
Người ký Trần Thị Hà
Trích yếu Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
Cơ quan ban hành Bộ/Cơ quan ngang Bộ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Văn bản gốc
07_2014_TT-BNV