Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông có thông báo kết quả tuyển dụng công chức hành chính năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 về việc phê duyệt...

Đọc thêm »

Công khai ngân sách của Sở Công Thương

Đọc thêm »