Web Content Image

Quan điểm phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ xem thương mại điện tử là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc...

Đọc thêm »

Bộ Công Thương vừa cho phép một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện (mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và mặt hàng gạo) sẽ được thí điểm niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 645/QĐ-TTg kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc giai đoạn 2021-2025.

Đọc thêm »