Giấy phép Khí Giấy phép Khí
Công văn số 1019/SCT-QLNL ngày 31/5/2016 về việc Báo cáo tình hình hoạt động điện lực của các đơn vị tư vấn do Sở Công Thương cấp giấy phép

 Sở Công Thương vừa ban hành công văn số 1019/SCT-QLNL ngày 31/5/2016 về việc Báo cáo tình hình hoạt động điện lực của các đơn vị tư vấn do Sở Công Thương cấp giấy phép

Biểu mẫu báo cáo tải tại đây