Giấy phép Xăng dầu Giấy phép Xăng dầu
Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho Cửa hàng xăng dầu số 23

Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 166/GCNĐĐK-SCT ngày 25/12/2017 cho Cửa hàng xăng dầu số 23 thuộc Công ty TNHH Đầu tư TM-DV Vận tải Nam Long  có trụ sở chính tại 4/20 Kha Vạn Cân, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tải về Giấy phép số 166/GCNĐĐK-SCT tại đây