Giấy phép Khí Giấy phép Khí
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Hộ kinh doanh Hoàng Đức

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 227/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Hoàng Đức địa chỉ Ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Giấy phép số 227/GCNĐĐK-SCT tại đây