Giấy phép Khí Giấy phép Khí
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Hộ kinh doanh Đặng Thị Mỹ Dung

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 226/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Đặng Thị Mỹ Dung địa chỉ Ấp Khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Giấy phép số 226/GCNĐĐK-SCT tại đây