Giấy phép Khí Giấy phép Khí
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Hộ kinh doanh Phạm Vũ Thanh Hảo

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 225/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Phạm Vũ Thanh Hảo địa chỉ Tổ 5, ấp Trang Trí, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tải về Giấy phép số 225/GCNĐĐK-SCT tại đây