Giấy phép Khí Giấy phép Khí
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Hộ kinh doanh Kim Khánh

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 223/GCNĐĐK-SCT ngày 21/5/2018 cho Hộ kinh doanh Kim Khánh địa chỉ Ấp Tân Phú, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tải về Giấy phép số 223/GCNĐĐK-SCT tại đây