Giấy phép Khí Giấy phép Khí
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trọng

Sở Công Thương Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 242/GCNĐĐK-SCT ngày 22/5/2018 cho Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trọng địa chỉ Ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tải về Giấy phép số 242/GCNĐĐK-SCT tại đây