Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quản lý chất lượng thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm, sản phẩm nông, lâm, thủy sản và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn. Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Nội dung của kế hoạch là thực hiện kiểm tra, giám sát ATTP tại tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh. Đối với các sản phẩm bao gói, có công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định hoặc đã thực hiện tự công bố kiểm tra, giám sát bằng cảm quan. Đối với các sản phẩm lưu thông không bao gói: thịt và sản phẩm từ thịt; cá và sản phẩm từ cá; rau, củ, quả các loại; các sản phẩm nguồn gốc từ thực vật, ngũ cốc… lấy mẫu kiểm nghiệm nhanh (các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như: hàn the, hóa chất bảo vệ thực vật, phormol, phẩm màu, dầu mỡ oxy hóa, thuốc trừ sâu, salicylic, hypochlorid) hoặc định lượng khi cần thiết.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện thực phẩm không an toàn, thực hiện việc tiêu hủy đồng thời tiến hành truy xuất tận nguồn gốc. Đối với thực phẩm sản xuất trong tỉnh: xác định địa chỉ, phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm và xử lý theo quy định. Đối với những thực phẩm sản xuất ngoài tỉnh đưa vào tiêu thụ tại tỉnh: xác định địa chỉ và phối kết hợp các đơn vị chức năng ngoài tỉnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Thời gian thực hiện từ ngày 19/6/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

 

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM