Lịch công tác Lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 08/7 đến 12/7/2019

 

Thời

gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai (08/7/2019)

 

 Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CB-CC

TTHN

8h30 Dự họp Thường trực UBT

 

Chị Hảo (PGĐ), P.QLCN

UBT 302

8h30 Thẩm định hồ sơ SXKD hóa chất của công ty Chế biến khí Vũng Tàu

 

P.QLCN, QLTM

 Xe 0953

Chiều

14h00 Họp rà soát công việc phục vụ Chuỗi Hội nghị

PGĐ Hảo

Đ/c Thôi PGĐ, Trưởng phó các Phòng chuyên môn của Sở, Lãnh đạo Trung Tâm KC, Lãnh đạo TTXTTM

Phòng tiếp dân

14h00 Thông qua nội dung trả lời chất vấn theo kế hoạch của HĐND tỉnh và báo cáo thực hiện đầu tư công tại kỳ họp 12:

1.  Việc đánh bắt thủy hải sản bằng hình thức tận diệt gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy hải sản ven bờ;

 

 

UBT 301

14h30 Họp thống nhất danh mục, khối lượng đầu tư lưới điện nông thôn năm 2019 – 2020 trên địa bàn huyện Châu Đức.

 

P. QLNL

Xe 0531

14h00 Mời họp thẩm định đề án thăm gò mỏ đá xây dựng Khe Suối Ngọt 1 phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ của công ty TNHH Việt Châu

 

 

Sở TNMT

Thứ ba (09/7/2019)

 

 Sáng

 

8h30 Khảo sát thực tế, xem xét phương án đầu tư các tuyến điện trung, hạ thế trên địa bàn thành phố Bà Rịa.                       

 

P.QLNL, thành phần theo thư mời

 

8h00 Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động khoáng sản của Sở TNMT

 

P.QLCN

 

8h30 Nghe báo cáo phương án đơn giá thuê lại đất khu chế biến hải sản tập trung tại huyện Xuyên Mộc

 

P.QLCN

UBT 307

8h00 Tham gia đoàn thanh tra của Sở Thông tin truyền thông (từ 09-10/7/2019)

 

Đ/c Trực

 

 

9h00 Họp xác định chỉ số giá xây dựng năm 2019

 

P.QLNL

Sở Xây dựng

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ tư (10/7/2019)

 

Sáng

8h30 Họp về các tờ trình HĐND

 

Hương – Chánh Ttra

P.501

HĐND Tỉnh

8h30 Làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 (UBND huyện Xuyên Mộc)

 

 

 

9h00 Họp bàn về việc vay vốn thực hiện dự án đầu tư lưới điện nông thôn năm 2019 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Anh Thôi (PGĐ)

P.QLNL, UBND huyện Xuyên Mộc, Công ty Điện lực BRVT,  Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh

Phòng họp Sở

Chiều

15h00 Đi kiểm tra hội trường và gian hàng hội chợ

Giám đốc

Ban GĐ Sở, P.QLCN, P.QLTM,QLNL, KHTCTH, VP Sở, TTXTTM, TTKC, đội lễ tân và phục vụ

TPVT

Thứ năm (11/7/2019)

 

ng

Làm việc bình thường

 

 

 

Chiều

13h00 Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VI – Năm 2019

 

Ban Giám đốc, Trưởng phó các Phòng chuyên môn, CB-CC được giao phụ trách lễ tân và DS phục vụ các Đoàn

KS Palace

14h00 Báo cáo với Đ/c Bí thư Tỉnh ủy về kết quả 02 năm xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

 

 

VPTU

17h00 Dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2019 (Nhà truyền thống cách mạng số 1 Ba Cu, TPVT)

 

Ban Giám đốc, Trưởng phó các Phòng chuyên môn, CB-CC được giao phụ trách lễ tân và DS phục vụ các Đoàn

Nhà truyền thống cách mạng

Thứ sáu (12/7/2019)

 

Sáng

7h30 Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VI – Năm 2019

 

Ban Giám đốc, Trưởng phó các Phòng chuyên môn, CB-CC được giao phụ trách lễ tân và DS phục vụ các Đoàn

KS Palace

8h30 Tham dự thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1 tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh BRVT khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2019

 

Anh Thôi (PGĐ)

P501 HĐND tỉnh

8h00 Làm việc với UBND huyện Đất Đỏ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 (UBND huyện Đất Đỏ)

 

 

 

Chiều

Làm việc bình thường