Lịch công tác Lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 15/7 đến 19/7/2019

Thời

gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai (15/7/2019)

 

 Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CB-CC

TTHN

8h30 Dự họp về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH TW Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (629-GM/TU)

 

Chị Hảo (PGĐ)

VPTU

8h00 Đi kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

 

Thanh tra Sở

Thuê xe

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện Nghị quyết 11 về triển khai thi hành Luật Qui hoạch. (569/GM-UBND)

 

P.QLNL

UBT P301

Chiều

14h00 Tiếp tân Tổng lãnh sự quán Canada tại TPHCM đến chào xã giao Lãnh đạo Tỉnh

 

Giám đốc

UBT P201

14h00 Họp thẩm định đề án đóng cửa mỏ sét Mỹ Xuân 1, thị xã Phú Mỹ của công ty CP gạch gói gốm xây dựng Mỹ Xuân

 

P.QLCN

Sở TNMT

17h00 Dự lễ Bế mạc Hội chợ triển lãm Hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2019 (Nhà truyền thống cách mạng số 1 Ba Cu, TPVT)

 

Ban Giám đốc, Trưởng phó các Phòng chuyên môn, Toàn thể CB-CC

Nhà truyền thống cách mạng

Thứ ba (16/7/2019)

 

 Sáng

 

8h00 Dự họp thứ Mười Hai – HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ ngày 16-18/7/2019

 

Giám đốc

Hội trường B TTHN

 8h00 Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động khoáng sản của sở TNMT (ngày 16-17/7/2019)

 

P.QLCN

 

11h00 Giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại mỏ đá Núi Trọc 2, xã Châu Pha, TX Phú Mỹ

 

P.QLCN

 

8h00 Làm việc với phòng KSTTHC

 

Đ/c Ngô Hương

 

Chiều

14h00 Đi kiểm tra công tác nghiệm thu công trình điện của BQLDA Bà Rịa

 

P. QLNL

 

Thứ tư (17/7/2019)

 

Sáng

8h30 Dự Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua các sở, ngành kinh tế (Khối V)

 

VP Sở

Sở NN

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ năm (18/7/2019)

 

ng

9h00 Họp giải quyết vấn đề tồn đọng liên quan dự án Công ty TNHH Điện Quốc tế Kidwell tại KCN Phú Mỹ I.

 

P.QLNL

Ban QLKCN

Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chương tình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (từ ngày 18-20/7/2019)

 

Anh Thôi (PGĐ), P.QLNL

Xe 0531

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ sáu (19/7/2019)

 

Sáng

8h30 Tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc về trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển thương mại điện tử (theo vb sô 741/SCT-QLĐT&HTQT)

 

VP Sở

Phòng họp

Chiều

Làm việc bình thường