Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tham gia chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019

 Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (Chương trình CSI) được VCCI thực hiện từ năm 2016, nhằm xếp hạng và tôn vinh các doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Chương trình và Bộ Chỉ số CSI đã được đưa vào nội dung Nghị quyết 19 của Chính phủ năm 2018. Năm 2019, VCCI tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai hoạt động này.

Mục tiêu của chương trình:

Ø  Vinh danh và khen thưởng các doanh nghiệp phát triển bền vững;

Ø  Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội;

Ø  Thúc đẩy kinh doanh theo hướng phát triển bền vững;

Ø  Tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự;

Ø  Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế;

Ø  Thúc đẩy nhân rộng áp dụng Bộ chỉ số CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Để tham gia Chương trình, Quý Doanh nghiệp vui lòng truy cập trang web của Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (http://vbcsd.vn) để tham khảo nội dung và cách thức tham dự Chương trình. Hồ sơ tham dự bản cứng có thể được gửi đến Văn phòng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (tầng 4, tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội), hoặc khai online theo hướng dẫn tại trang web http://vbcsd.vn trước ngày 31/8/2019.

Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Anh Nguyễn Thành Trung (email trungnt@vcci.com.vn, điện thoại 0945 22 3333) hoặc Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (email ngantq@vcci.com.vn, điện thoại 0979 751516) để được hỗ trợ giải đáp.