Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sản xuất rượu thủ công

Ngày 06/7/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5979/VPCP-CN về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sản xuất rượu thủ công, trừ trường hợp sản xuất nhằm mục đích kinh doanh; không sử dụng cồn công nghiệp, nguyên liệu không đảm bảo an toàn, không thuộc loại dùng cho thực phẩm để sản xuất rượu.

Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công trên địa bàn tỉnh được biết và nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM