Lịch công tác Lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến 09/8/2019

Thời

gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai (05/8/2019)

 

 Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CB-CC

TTHN

8h30 Dự họp Thường trực TU về dự thảo Chỉ thị của BTVTU về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (GM số 666-TU/GM)

 

Chị Hảo (PGĐ)

VPTU

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ ba (06/8/2019)

 

  Sáng

 

8h30 Dự họp giao ban về các tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (GM số 667-GM/TU)

 

Anh Thôi (PGĐ)

VPTU

8h00 Đi kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cấp phép thăm dò mỏ đá xây dựng 23A, Phường Long Hương và Kim Dinh, TP Bà Rịa

 

P.QLCN

 

10h00 Đi kiểm tra thực địa khu vực đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa một phần diện tích mỏ đá xây dựng lô 13, Thị xã Phú Mỹ

 

P.QLCN

 

8h30 Dự họp tại Sỡ Giao thông vận tải về thông qua  Dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Quyết định số 1390/QĐ-UBND

 

Thanh tra Sở

Sở GTVT

8h30 Dự tọa đàm về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh BRVT (GM số 14/GM-STP)

 

Thanh tra Sở

Sở Tư pháp

8h00 Đi kiểm tra, giám sát ATTP chợ tại thành phố Vũng Tàu (từ ngày 06-07/8/2019)       

 

Thành phần theo QĐ số 126/QĐ-SCT ngày 14/6/2019            

Thuê xe

9h30 Họp triển khai Kế hoạch kiểm tra bán hàng đa cấp

 

Thành viên Đoàn kiểm tra

Phòng họp

10h00 Tiếp Đoàn đại biểu thành phố Gwangju, Hàn quốc

 

Chị Hảo (PGĐ)

UBT P307

Chiều

14h00 Họp về các chương trình đề án năm 2020

Giám đốc

BGĐ, Các phòng chuyên môn ,TTKC

Phòng tiếp dân

Thứ tư (07/8/2019)

 

Sáng

8h30 Dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, BCHTW Đảng khóa IX; 05 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của BTVTU về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 

Chị Hảo (PGĐ)

Hội trường B TNHH

8h30 Tham gia khảo sát vị trí đất để bố trí thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

 

P.QLNL

 

8h30 UBT nghe báo cáo việc lắp đặt giám sát của các mỏ VLXD

 

P.QLCN

 UBT P.302

Chiều

14h00 Dự họp BCĐ liên ngành ATTP

 

 

UBT P301

Thứ năm (08/8/2019)

 

ng

8h30 Dự hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của Tỉnh trong quý III/2019 (GM sô 664-GM/TU)

 

BGĐ

Hội trường B TTHN

8h30 Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (từ ngày 08-09/8/2019)

 

Thanh tra Sở, P.QLTM

Thuê xe

Chiều

14h00 UBT họp mặt các DN và nhà đầu tư năm 2019

 

Chị Hảo (PGĐ)

Hội trường B TTHN

Thứ sáu (09/8/2019)

 

Sáng

8h30 Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (GM số 663-GM/TU)

 

Anh Thôi (PGĐ)

VPTU

8h30 Dự họp góp ý điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

 

P.QLCN

Sở Xây dựng

8h30 Dự họp góp ý kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tỉnh BRVT 2020

 

P.QLTM

Sở VHTT

9h00 Làm việc với Hội Công nghệ cao TP.HCM về triển khai đề án Truy xuất nguồn gốc thịt heo, trứng gia cầm

 

Chị Hảo (PGĐ), P.QLTM

Phòng tiếp dân

Chiều

14h00 Họp thống nhất nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

 

VP Sở

Sở NV

14h00 Họp Chi bộ III.

 

 

Toàn thể đảng viên ch i bộ III

Phòng tiếp dân

15h00 Họp Chi bộ 2

 

Toàn thể đảng viên chi bộ 2

Phòng họp