Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

 Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh vừa triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Theo đó Sở Công Thương được phân công làm trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Tỉnh. Đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện, xã/thị trấn và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc.

Qua quá trình kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, đánh giá việc triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2020 theo chủ đề ở các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra kết hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.

Dự kiến thời gian triển khai: Từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020.


Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM