Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển DNNVV

Ngày 17/12/2019, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành văn bản số 191/QDNNVV-NVCV về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Quỹ Phát triển DNNVV, trong đó thông tin về đối tượng cho vay của Quỹ là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm (Hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Hội đồng thành viên công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ).

Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ: Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp)

- Số 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội;

- Điện thoại 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 202/204);

- Email: smedf@mpi.gov.vn;

- Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn.

Ngọc Lan – P.QLCN