Lịch công tác Lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến 22/5/2020

 

Thời

gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai (18/5/2020)

 

Sáng

8h30 Họp giao ban cơ quan           

                       

Giám đốc

BGĐ, Trưởng phó các phòng ban, TTKC

Phòng Tiếp dân

Chiều

14h30 Họp phiên họp HĐND thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát “việc thực hiện phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng (logistics) trên địa bàn tỉnh BRVT” (16/GM-HĐND)

 

Chị Hảo (PGĐ)

HĐND P501

Thứ ba (19/5/2020)

 

Sáng

8h30 Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị (khóa XII) và trao thưởng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn hoạc, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh BRVT giai đoạn 2018-2020 (1035-GM/TU)

 

Anh Thôi (PGĐ)

Hội trường B TTHN tỉnh

8h00 Kiểm tra điều kiện CHXD trên mặt nước (Từ ngày 19-22/5/2020)

 

P.TTra. QLTM

Xe thuê

8h00 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các Bộ, ngành và địa phương công bố Chỉ số CCHC năm 2019.

 

Đ/c Ngô Hương

UBT.P301

8h30 Nghe sở Xây dựng báo cáo Chương trình phát triển đô thị Phú Mỹ (403/GM-UBND)

 

 

UBT.P302

Chiều

14h00 -Tham vấn về dự thảo Báo cáo "Thông tin đầu vào cho Lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam" là sản phẩm hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

-Thảo luận về các bước quan trọng mà Chính phủ cần triển khai nhằm mở rộng phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

 

Anh Thôi (PGĐ), P.QLNL

Phòng Họp

Thứ tư (20/5/2020)

 

Sáng

8h30 Hội thảo về định hướng và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư

 

Chị Hảo (PGĐ)

HT C2 TTHN

Chiều

14h Hội thảo phát triển nông nghiệp

 

Anh Thôi(PGĐ)

HTC1-TTHN

Thứ năm (21/5/2020)

 

ng

8h30 Họp góp ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình Kho tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh Vũng Tàu

Giám đốc

Phòng QLNL + Thành phần theo thư mời.

Phòng họp

8h00 Hội thảo góp ý hoàn thiện Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh BRVT thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

 

Anh Thôi(PGĐ), P.QLNL

VP UBT(301)

8h30 Dự cuộc họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

Chị Hảo (PGĐ)

HT Sở KHCN

8h30 Xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng của Công ty Cổ phần cơ khí P&H (106/GM-SXD)

 

 

Sở XD

9h00 Dự Họp thống nhất số liệu và các nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, dự báo số liệu kinh tế - xã hội năm 2020 tại Cục Thống kê tỉnh

 

P.KH-TC, QLCN

Cục Thuế tỉnh

Chiều

14h00 Tham gia góp ý về xây dựng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Anh Thôi (PGĐ)

HTC1-TTHN

14h Làm việc với GENCO3 về công tác thực hiện đầu tư xây dựng Dự án trung tâm Điện lực Long Sơn giai đoạn 1

 

Giám đốc, P.QLNL

UBTP.302

14h00 Họp thông qua Tờ trình dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh của Sở KH&CN

 

Chị Hảo (PGĐ)

UBTP.307

Thứ sáu (22/5/2020)

 

Sáng

8h30 Hội nghị tuyên truyền IPv6 cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Đông, Hoàng

HTC1-TTHN

9h00 Nghe báo cáo, trao đổi ý kiến, cập nhật số liệu nội dung báo cáo điều chỉnh, bổ sung Tổ hợp điện khí LNG Cái Mép Hạ vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Giám đốc

P.QLNL, P.QLCN, các sở ngành liên quan theo thư mời

Phòng Họp

9h15 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng (logistics) trên địa bàn tỉnh

 

Chị Hảo (PGĐ)

VPTU

Chiều

Làm việc bình thường