Lịch công tác Lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến 29/5/2020

Thời

gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai (25/5/2020)

 

Sáng

8h00 Tham dự Hội thảo về giảm nhẹ khí nhà kính trong ngành thép tại TP. HCM

 

P.QLNL

 

Chiều

14h00 Dự hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Khóa XII (1048-GM/TU)

 

Ban Giám đốc

VPTU

14h30 Kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình “Xưởng sản xuất gia công cơ khí cho ngành đóng tàu, dầu khí và công nghiệp hỗ trợ cho ngành hàng hải và dầu khí” của Công ty TNHH Cơ khí Tân Thành

 

P.QLCN, thành phần theo Giấy mời

 

Thứ ba (26/5/2020)

 

Sáng

8h30 Họp để cho ý kiến về Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Xuyên Mộc.(1047-GM/TU)

 

Chị Hảo (PGĐ)

VPTU

8h00 Kiểm tra điều kiện CHXD trên mặt nước (Từ ngày 25-29/5/2020)

 

Thanh tra Sở, P.QLTM

Xe thuê

8h00 Đi bàn giao thiết bị test nhanh cho chợ  Bến Đình. Chiều bàn giao thiết bị test nhanh cho chợ Ngãi Giao - Châu Đức

 

P.QLTM

Xe 0953

Chiều

14h00 Đi khảo sát thực địa để có sở xác nhận việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

P.QLCN, thành phần theo GM số 28/GM-SCT

 

Thứ tư (27/5/2020)

 

Sáng

8h30 TU họp góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đất Đỏ (1050-GM/TU)

 

Chị Hảo (PGĐ)

VPTU

8h30 TTr UBT nghe

Đồ án quy hoạch Hồ Tràm

Đồ án QH xã Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riềng

 

Anh Th ôi (PG Đ); P.QLNL

UBT.P301

8h00 Lịch giám sát độ tin cậy cung cấp điện và tình hình thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trên địa bàn trong quý I năm 2020 (từ 27-28/5/2020)

 

P.QLNL, Thanh tra Sở

 

9h00 Đi kiểm công tác nghiệm thu công trình Tuyến ống dẫn khí từ hố van PVGD (hố van 9.1) đến trạm SOGEC của Công ty TNHH Năng lượng Sojitz Osaka Gas.

 

P.QLNL, QLCN, thành phần theo GM số 29/GM-SCT

 

Chiều

14h Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. (1049-GM/TU)

 

Anh Thôi (PGĐ)

VPTU

14h00 Họp trực tuyến với đoàn công tác Sanjo

Chị Hảo (PGĐ)

P.QLCN, TTKC

Phòng họp

Thứ năm (28/5/2020)

 

ng

Họp Ban Giám đốc

Giám đốc

BG Đ, Chánh VPS, Trưởng phòng QLTM

Ph òng GĐ

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

 

Thứ sáu (29/5/2020)

 

Sáng

8h30 Họp rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, xem xét khả năng cho ngành điện vay thêm nguồn vốn ưu đãi để đầu tư cấp điện cho các dự án giai đoạn 2021-2025

Anh Thôi (PGĐ)

P.QLNL, thành phần theo giấy mời số 30/GM-SCT

Phòng họp

Chiều

Làm việc bình thường