Giấy phép Xăng dầu Giấy phép Xăng dầu
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận của hàng bán lẻ xăng dầu cho của hàng số 1 thuộc công ty TNHH Dương Đông

Sở Công Thương sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 129/GCNĐĐK-SCT ngày 20/10/2017 cho Cửa hàng xăng dầu số 1- Công ty TNHH Dương Đông - Vũng Tàu có trụ sở chính tại Số 44/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Giấy phép số 129/GCNĐĐK-SCT tại đây