Giấy phép Xăng dầu Giấy phép Xăng dầu
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai công ty Petrolimex

Sở Công Thương gia hạn Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai số 130/GCNĐĐK-SCT ngày 26/10/2017 cho Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex (Sài Gòn) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu địa chỉ Số 907, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Giấy phép số 130/GCNĐĐK-SCT tại đây