Văn bản xin ý kiến Văn bản xin ý kiến
stt Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ chí phí đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2022
0
2
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh
0
3
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
0
4
Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết phê duyệt đề án hỗ trợ khuyến khích lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Côn Đảo
0
5
Góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lần 2)
0
6
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND Quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0
7
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025
0
8
Dự thảo tờ trình về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0
Showing 8 results.